logo
Krakowski Bank Spółdzielczy działając jako bank współpracujący z Bankiem BPS uczestniczy w programie Tarcza Finansowa PFR

Uprzejmie informujemy, że 31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

W związku z tym informujemy, że: do 31 lipca 2020 roku Bank przyjmuje wnioski o subwencje,

  • do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą przez Bank zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
  • do 30 września 2020 roku przyjmowane będą przez Bank odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
  • do 16 października 2020 roku przyjmowane będą przez Bank zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

Odwołania można składać przez e-bankowość podobnie, jak miało to miejsce przy składaniu wniosku o subwencje, natomiast reklamacje można składać przez stronę internetową Krakowskiego Banku Spółdzielczego w zakładce Reklamacje, gdzie istnieje również możliwość dołączenia załączników.

Polski Fundusz Rozwoju zapewnia, że odpowie na wszystkie reklamacje, które wpłyną do Banku bez względu na termin zakończenia Programu, czy proces przyjmowania odwołań lub reklamacji.

Ponadto informujemy, że zawarcie Umowy Subwencji Finansowej przez Mikrofirmę lub MŚP zgodnie z Dokumentami Programowymi bez uzyskania uprzedniej zgody Banku, jeśli taka zgoda była wymagana na podstawie umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy zawartej z Bankiem - nie stanowi naruszenia tej umowy.

Nie później jak do 30 listopada 2020 r. poinformujemy Beneficjentów na stronie internetowej KBS, którzy zawarli Umowy Subwencji Finansowej o formie, w jakiej będziemy przyjmowali od Beneficjentów wymagane dokumenty wymienione w § 9 ust. 1 Umowy Subwencji Finansowej.

Informacje na temat programu Tarcza Finansowa PFR można też znaleźć na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza

Informujemy, że termin dostarczenia do Banku dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski oraz zawierających umowę o subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” został przedłużony przez PFR SA do dnia 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFR  

 

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

 

 

 

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.